Privacyverklaring

Samenvatting

We verzamelen alleen gegevens die je zelf invult op deze website. De gegevens gebruiken we alleen om het congres goed te laten verlopen. We sturen je per e-mail alleen een bevestiging en herinnering van je inschrijving, verder doen we niets met je e-mailadres. We delen je gegevens verder met niemand. Je gegevens worden na afloop van het congres weer verwijderd. Alleen als je het congres als student bezoekt, delen we je naam en studentnummer met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, omdat zij graag willen weten wie het congres heeft bezocht.


Als je van lastige teksten houdt...

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op onze websites kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financiële Studievereniging HAN (hierna: FS HAN) verwerkt persoonsgegevens over jou, omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Waarom we jouw gegevens nodig hebben

FS HAN kan bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fshan.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

FS HAN zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Alle gegevens die je invult om de inschrijving voor het congres te voltooien, worden na afloop van het congres verwijderd. Wanneer je het congres (verplicht) bezoekt als student, bewaren we je voor- en achternaam en studentnummer langer, omdat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wilt weten of je het congres hebt bezocht.

Delen met derden

FS HAN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je het congres (verplicht) bezoekt als student, verstrekken we je voor- en achternaam en studentnummer aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, omdat zij willen weten of je het congres hebt bezocht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek

FS HAN maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren. Zo helpt een technische cookie bijvoorbeeld om te zorgen dat u ingelogd blijft op een website. Jouw privacy blijft hierbij gewaarborgd, omdat in de cookies geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fshan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. FS HAN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:
Website: https://www.fshan.nl
Bedrijfsadres: Laan van Scheut 10, 6525 EM Nijmegen
Postadres: Laan van Scheut 10, 6525 EM Nijmegen

Beveiliging

FS HAN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fshan.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 juli 2019.